Moderne mur as

 

   

HVORFOR MURHUS?

For oss er dette selvsagt, men for mange er murhus dessverre noe litt fremmed, og vi vil derfor på denne siden vise noen av fordelene med å bygge i mur.

Lydisolering
Sov godt i et hus av mur og betong! God lydisolasjon er en viktig for trivselen. Spesielt i urbane strøk og der det er mye trafikk, er mur et naturlig og kostnadseffektivt valg for å fjerne støy og skape et godt innemiljø.

God lavfrekvent isolering er bare praktisk mulig med tunge konstruksjonsmaterialer, slik som konstruksjoner du finner i murhus. Lydisolerende konstruksjoner må enten være tunge, stive, massive og tykke eller utføres som dobbeltkonstruksjoner.

Murhus gir god lydisolasjon, dette er en av de viktigste trivselsfaktorene i en bolig.

Varmeisolering
- Tunge konstruksjoner gir energiøkonomiske løsninger. Betydelig energisparing kan oppnås ved riktig bruk av tunge materialer og konstruksjoner i bygg. Mur og teglstein har meget god varmekapasitet og holder på varmen når nattetemperaturen synker på vinterstid og mur holder på kulda når dagtemperaturen stiger om sommeren. Begge deler kan utnyttes til å redusere behovet for kjøpt energi, både til oppvarming og til kjøling.

Fuktsikkerhet
- Våtrom i mur og betong. Et stort omfang fuktskader i våtrom de sist årene har skapt behov for alternative materialer og løsninger. Mur-Sentret har derfor utarbeidet en anvisning for våtrom i mur og betong.
Anvisningen er spekket med beskrivelser og detaljer, og bør være en kjærkommen hjelp for dem som er opptatt av fuktsikkerhet og å bygge med bestandige materialer som ikke gir grobunn for sopp og råte.

Brannsikkerhet
- Mur og betong brenner ikke.
8 grunner til å benytte mur og betong i tettbebyggelse:
Mur og betong brenner ikke.
Mur og betong hindrer spredning av brann.
Mur og betong hemmer brannutviklingen slik at evakueringstiden øker. Det kan redde menneskeliv.
Yttervegger i mur eller betong vanskeliggjør ildspåsettelse. I storbyene utgjør pyromanvirksomhet en tredjedel av brannårsakene.
Mur og betongkonstruksjoner hemmer brannutviklingen og bidrar ikke til ved på bålet.
Det enkle er også det sikreste. Komplekse konstruksjoner og løsninger gir mange muligheter for feil.
Mur- og betongkonstruksjoner kan som regel rehabiliteres etter en brann

Form og farge
- Maling av mur.
Malte muroverflater kan stå like godt i mange år, forutsatt at du velger riktig maling, og holder direkte fukt vekk fra overflaten.
Dessverre har de senere års bruk av acrylmalinger eller oljemalinger ødelagt mangt et vakkert murhus, et hus som kanskje har stått like fint siden det var bygget, inntil ukyndige malere har sluppet til med feil malingsvalg.
En murmaling må være diffusjonsåpen slik at innesperret fuktighet slipper ut. Det sikreste resultatet får du derfor med silikatmalinger, kalkmalinger eller sementbaserte malinger.

Overflate
- Mulighetene er grenseløse, vi bygger bomberom, operahus og alt imellom.

Miljøveiviser
- Er tre bedre enn andre bygningsmaterialer?
Miljøargumentet har i den senere tid vært flittig brukt for å øke bygging i tre, men kunnskapen om hva dette innebærer er begrenset. Ved Chalmers Tekniska Högskola (CTH) har man foretatt en gjennomgang av flere slike studier hvor miljøbelastninger gjennom hele byggets livsløp er vurdert.

Konklusjonen er helt entydig:
Den totale miljøpåvirkning gjennom livsløpet er uavhengig av konstruksjonsmateriale. Bruksfasen gir størst miljøpåvirkning. Det er valg av energisystem som er avgjørende for hvor stor miljøpåvirkningen blir.
Videre viser undersøkelsen at valg av maling, tapet og gulvbelegg har langt større betydning enn valg av konstruksjonsmaterialer.

 
 

KONTAKT INFO

Moderne Mur as
Lørenvangen 23

0850 Oslo

icon_phone 24 20 10 35
icon_fax firmapost@modernemur.no

I samarbeid med